Regulamin firm w serwisie zloteoraczki.pl

1. Serwis zloteobraczki.pl jest serwisem ślubnym z ofertami firm głównie z województwa śląskiego, tematycznymi artykułami i ogłoszeniami.

2. Dodanie wizytówki firmy odbywa się za pomocą formularza "załóż konto".

3. Wizytówki firm w serwisie są płatne i wynoszą 123 zł brutto / rok.

4. Płatność dokonywana jest na podstawie wygenerowanej faktury pro-forma, poprzez przelew lub system płatności on-line.

5. Wizytówka aktywowana jest w bazie, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

6. Po dokonaniu płatności wystawiana jest faktura VAT.

7. Wizytówka firmy może być dodana w jednej branży.

8. Aktualizacja wizytówki jest bezpłatna i odbywa się po zalogowaniu w serwisie zloteobraczki.pl. Wszelkie aktualizacje przeprowadzane są przez firmy samodzielnie.

9. Wizytówki prezentowane są w poszczególnych branżach alfabetycznie.

10. Wizytówka może być dodana przez firmę z poza województwa śląskiego, prezentowana jest wtedy na końcu listy firm.

11. Serwis zloteobraczki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany branży.

12. Serwis zloteobraczki.pl nie odpowiada za treść publikowanych wizytówek.

13. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji wizytówki bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@pless-intermedia.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja zloteobraczki.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

14. Polityka prywatności:

- użytkownik podając w treści wizytówki swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w serwisie zloteobraczki.pl. Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator serwisu zloteobraczki.pl - firma pless intermedia.

- dane osobowe użytkownika przetwarzane są w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z serwisu zloteobraczki.pl.

- użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także usunięcia. Dane osobowe są usuwane przez Administratora danych w momencie wygaśnięcia czasu emisji wizytówki.

15. Wydawcą serwisu zloteobraczki.pl jest firma pless intermedia.

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
biuro@pless-intermedia.pl

16. Serwis zloteobraczki.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.
© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.