Porady

Typy ślubów

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego, możemy wziąść ślub konkordatowy, kościelny lub cywilny. Czym one się różnią i co jest potrzebne do ich zawarcia? Postaramy się to w prosty i krótki sposób Wam przedstawić.

Pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską w 1998r. podpisana została umowa konkordatowa. Zgodnie z tą umową wszystkie osoby wyznania rzymsko- katolickiego mają możliwość zawarcia tylko jednego ślubu- kościelnego. Te dwie oddzielne ceremonie (ślub kościelny i cywilny) nie są już konieczne- choć narzeczeni mają nadal taką możliwość. I taki ślub nazwany właśnie został konkordatowym.

Ślub konkordatowy zawierany jest najczęściej w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego. Oczywiście mamy taką możliwość, aby związek małżeński został zawarty w zupełnie innym kościele, ale to wymaga już zgody własnej parafii. Wymagane dokumenty będziemy musieli dostarczyć zarówno do Urzędu Stanu Cywilnego:

W przypadku panny lub kawalera
-odpis skrócony aktu urodzenia
-dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca
-odpis skrócony aktu urodzenia
-odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
-dowód osobisty do wglądu

Jak i do parafii
-dowody
-świadectwa nauki religii ze szkoły
-świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych
-zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
-zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedziach
-zaświadczenie o spowiedzi

Ślub kościelny nie jest uznawany przez polskie prawo. Prócz niego należy wziąść ślub cywilny lub spełnić warunki ślubu konkordatowego. Zgodnie z tradycją ślub kościelny zawierany jest w parafii Panny Młodej. Jednak coraz częściej Młode Pary decydują się na zawarcie związku małżeńskiego w innych parafiach, co wymaga już zgody własnej parafii. Jeśli mamy już ustaloną datę ślubu powinniśmy ją zarezerwować w kancelarii parafialnej. Nie mamy pewności, że inne pary nie wybiorą tego samego terminu.

Wymagane dokumentami będą:
-dowód osobisty
-świadectwo chrztu
-świadectwo bierzmowania
-świadectwo nauki religii
-potwierdzenie uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich
-zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi ( jeśli ogłoszone były w innej parafii)

W dniu ślubu obowiązki przejmują już świadkowie Młodej Pary. Muszą oni dostarczyć do kancelarii parafialnej obrączki, akt ślubu sporządzony po ślubie cywilnym oraz kartki potwierdzające odbycie spowiedzi.

Ślub cywilny to z kolei prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego. Zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego, jednego z Państwa Młodych.
Wymagane dokumenty to:

W przypadku panny lub kawalera
-odpis skrócony aktu urodzenia
-dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca
-odpis skrócony aktu urodzenia
-odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
-dowód osobisty do wglądu

W przypadku osób rozwiedzionych
-odpis skrócony aktu urodzenia
-odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
-dowód osobisty do wglądu

W przypadku kobiety pomiędzy 16 a 18 rokiem życia
-odpis skrócony aktu urodzenia
-pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
-postanowienie sądu rodzinnego zezwalającego na zawarcie małżeństwa

W przypadku cudzoziemca
-odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

Coraz częściej zdarza się że Para Młoda bez pomocy księdza, sama mówi przysięgę małżeńską. Może i Wy zdecydujecie się na taki krok. My poniżej zamieszczamy jej tekst.

Przysięga w kościele

zaczyna Pan Młody:
Ja...(imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie....(imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

te same słowa powtarza Panna Młoda...

przy wymianie obrączek Pan Młody mówi:
...(imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

te same słowa powtarza Panna Młoda

Przysięga w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zaczyna Pan Młody...
Świadomy praw i obowiązków z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (...imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Te same słowa powtarza Panna Młoda...

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.